Winkelwagen

The cart is empty

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien
er enige verplichtingen voor vhs-tuning.nl uit voort.

vhs-tuning.nl aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid
voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites
waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

vhs-tuning.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vhs-tuning.nl mag niets van deze website
worden verveelvoudigd, bewerkt en / of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.