Nikasil

vrk_cyl02
vrk_cyl02vrk_cyl03


Reparaties cilinders en het opnieuw aanbrengen van de Nikasillaag.